Büyük şirketler akıllı şehirler için buluştu

Akıllı şehir konusunu Türkiye’de geliştirmek için öncülük eden MasterCard, Vodafone Türkiye ve Intel kurumları, Türkiye Bilişim Vakfı, İTÜ ve Novusens Akıllı Şehirler Enstitüsü’yle işbirliği yaparak Türkiye Akıllı Şehirler Değerlendirme Raporu’nu hazırladı.

847
PAYLAŞ

Toplumların daha rahat ve gelişmiş bir şekilde yaşamasını sağlayacak olan akıllı şehir kavramı, son yıllarda tüm dünyanın üzerinde çalıştığı bir konu. Türkiye’de de pek çok büyük firma bu konuyla ilgili çalışmalarını arka planda sürdürmeye devam ediyor.

Bu şirketlerin öncülerinden MasterCard, Vodafone Türkiye ve Intel kurumları Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), İstanbul Teknik Üniversitesi ve Novusens Akıllı Şehirler Enstitüsü’yle işbirliği yaparak önemli bir çalışmaya imza attılar. 3 Haziran 2015–18 Ocak 2016 tarihleri arasında Türkiye’nin büyükşehir belediyelerinde yapılan çalışmalarla, gerek ülkemizde, gerekse yurtdışında akıllı şehirler konusunda çalışan tüm kurum ve kuruluşlara referans olması planlanan Türkiye Akıllı Şehirler Değerlendirme Raporu’nu hazırladılar. Geçen ay halka açıklanan raporda ulaşım, enerji ve su alanlarında ortaya çıkan sonuçların yanı sıra önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ve hayata geçirilecek projelerin detayları anlatıldı.

2050’de 22 trilyon dolar tasarruf edilecek
MasterCard Genel Müdürü Yasemin Bedir, “Biz ürettiğimiz inovatif teknolojilerle hem vatandaşların hem de yerel yönetimlerin daha pratik deneyimler yaşamasını sağlıyoruz. Örneğin akıllı bir şehirde toplu taşımanın tercih edilir hale gelmesi gerek. Ama her vasıtaya ayrı bilet, ayrı kart almak hem meşakkatli hem de zaman kaybı. Londra, Şikago, St. Petersburg, Kiev ve Bükreş MasterCard’ın sunduğu global bir sistemi kullanıyor. Bugün Londra’daki 1 milyonu aşkın kişinin MasterCard temassız teknoloji sayesinde ulaşım ödemeleri için banka kartını ya da cep telefonunu şöyle bir okutması yetiyor.”

Intel Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın ise akıllı şehirlerle ilgili şu noktalara değindi: “Güçlü internet altyapıları, bulut bilişim ve Nesnelerin İnterneti dediğimiz yeni teknoloji dalgasıyla birlikte veri üreten sensörler, birbirleriyle konuşan cihazlar yaşadığımız kentleri de şekillendiriyor. Nesnelerin Interneti uygulamaları için şehirlerin 2020 yılına kadar 1.5 trilyon dolarlık bir kaynak ayırması bekleniyor. Akıllı toplu taşıma sistemleri, enerji tasarrufu sağlayan binalar, çevre ve atık yönetimi gibi basit uygulamalarla 2050 yılına kadar yaklaşık 22 trilyon dolar tasarruf sağlanması hedefleniyor. Biz de bu anlamda birçok belediyede otobüs hattı optimizasyonu, yolcu güvenliği ve bilgilendirme sistemlerini iş ortaklarımız ile hayata geçiriyoruz.”

Öne çıkan sonuçlar

* Projelerde belediyelerin karşılaştığı finansman güçlüklerini gidermek için merkezi kaynakların yardımıyla bir fon oluşturulmalıdır.

* STK, üniversite ve belediyelerle işbirlikleri daha da geliştirilmeli, kurumlar arasında işbirliğini ve sinerjiyi artırıcı çalışmalar başlatılmalıdır.

* Mevcut akıllı şehir uygulamaları beklenildiği ölçüde bulut bilişim ve büyük veri analitiğinden faydalanmadığından ilgili kurumlar uygun veri setlerini mahremiyet ilkelerini dikkate alarak kullanıma açmalıdır.

* Akıllı şehir projelerindeki insan kaynağı yetersizliği giderilmelidir.

* Kurumlar akıllı şehirler konusundaki gelişmeleri içselleştirerek, şehrin ihtiyaçlarına göre hızlı bir şekilde adapte edebilmeleri gerekmektedir.

* Vatandaş odaklı, toplumsal inovasyonu hedefleyen, kullanıcılarla üreticilerin birlikte ürün ve hizmetleri tasarlayıp geliştirdikleri ortamlar oluşturulmalıdır.

* Dünyanın değişik bölgelerinde yer alan başarıya ulaşmış akıllı şehir modelleri incelenerek, dönüştürülmeye çalışılan veya yeni kurulan şehirlerimiz için uygulama modelleri geliştirilmeli ve değişik ölçekteki farklı şehirler için farklı yol haritaları hazırlanmalıdır.

PAYLAŞ