Türkiye eşitlikte yine sınıfta kaldı

Dünya Ekonomik Forumu’nun Global Cinsiyet Eşitsizliği raporunda Türkiye, 145 ülke arasında 130’uncu ülke oldu. Avrupa ve Orta Asya ülkelerine bakıldığındaysa Türkiye’den daha kötü durumda bir ülke yok.

505
PAYLAŞ

Yine 8 Mart ve yine kadınları konuşuyoruz. Çünkü yüzyıllardır konuşuyor olsak da kadın erkek eşitliğini hiçbir alanda sağlayamamak Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) her yıl cinsiyet eşitsizliğinde 145 ülkenin durumunu ortaya koyan bir rapor hazırlıyor. Global Cinsiyet Eşitsizliği raporu Türkiye’nin 145 ülke arasında en eşit 130’uncu ülke olduğunu gösteriyor ki, bu bizi aynı zamanda eşitsizlikte dünyanın ilk 15 ülkesi arasına da sokuyor. Avrupa ve Orta Asya ülkeleri arasında ise Türkiye’den daha eşitsiz bir ülke yok.

OECD’nin araştırmasına göre kadın erkek ücret eşitsizliğinde de Türkiye ilk sıralarda. Türkiye’de kadınlar aynı işi yaptıkları erkek meslektaşlarına göre yüzde 20.1 daha az kazanıyor.
Dünya Ekonomik Forumu’nun raporuyla Türkiye’de kadınların ekonomi, politika ve eğitim alanlarında eşit olmadığı bir kez daha kanıtlanmış oluyor olmasına ama yine 8 Mart günü hükümet yetkililerinin “Eşitsizliği gidereceğiz, kadın her şeyden önce gelir” açıklamalarını duymak zorunda kalacağız.

Raporda dört faktör etkisi
Dünya Ekonomik Forumu ülkeleri, ekonomiye katılım ve fırsat eşitliği, eğitime erişim, sağlık ve yaşam süresi ile politik arenadaki gücüne göre dört faktörü değerlendirerek raporunu oluşturuyor.
Her faktördeki ülkelerin performansına 0-1 arasında puan veriliyor. 0 puan cinsiyet eşitsizliğini, 1 puan ise eşitliği gösteriyor.

Bu dört faktörde Türkiye ekonomiye katılım ve fırsat eşitliğinde 0.459 puan ile 131’inci, eğitime erişimde 0.957 puan ile 105’inci, sağlık ve yaşam süresinde 0.980 puan ile 1’inci, politik arenadaki gücünde ise sadece 0.103 puan ile 105’inci sırada yer aldı. Bu dört faktörün puanlarına göre toplamda Türkiye’nin 0.624 puanı oldu. Bu da Türkiye’ye 145 ülke içinde 130’unculuğu getirdi.

Özellikle ekonomiye katılım ve fırsat eşitsizliğinde Forum’un baktığı işgücüne katılım oranı, aynı işe eşit ücret ve toplam gelir eşitsizliği gibi veriler Türkiye’nin her daim eşitsizliğin en yüksek olduğu alanlar. İşgücüne katılım oranına bakıldığında Türkiye 145 ülke arasında birden 131’inci sıraya geriliyor. Eşit işe eşit ücrette 82’inci, gelir eşitsizliğinde ise 130’unculuk Türkiye’nin.

Eşitlik sıralamaları
İlk 5: İzlanda birinci, Norveç ikinci, Finlandiya üçüncü, İsveç dördüncü, İrlanda beşinci, Ruanda altıncı sırada.
Türkiye’yi sollayanlar: Mesela Nikaragua 12’nci, Mozambik 27’nci sırada. Afrika ülkeleri oldukça iyi: Namibya 16, Kenya 48, Gana 63, Botswana 55, Uganda 58, Zambiya 116’ncı sırada. Kadınların hep ezildiğinden yakındığımız Arap ülkelerine bakalım: Kuveyt 117, Birleşik Arap Emirlikleri 119, Katar 122, Tunus 127, Bahreyn 123’üncü sırada.
Türkiye kimlerden daha iyi: Gine mesala 131’inci, Umman 135, Suudi Arabistan 134, İran 141, Suriye 143, Yemen 145’inci.

Türkiye kız çocuk bekliyor
Dünya Ekonomik Forumu sağlığa ilişkin verileri hazırlarken sadece kadınların erkeklere göre daha iyi olmasına göre puanlama yapıyor. Bu noktada iki faktöre bakıyor: Doğumda beklenen cinsiyet ile ortalama yaşam beklentisi.
Türkiye’de doğumda kız çocuğu beklentisi 0.94, erkek çocuğu beklentisi ise 0.92. Yani kız çocukları lehine bir durum var.
Aynı şekilde Türkiye’de ortalama yaşam beklentisi konuşulduğunda kadınlarda 67, erkeklerde 63 yaş düşünüldüğünden yine kadınlar lehine bir durum oluşuyor.
Bu nedenle Türkiye, diğer 30 ülkeyle birlikte birinci sırayı paylaşıyor.

PAYLAŞ